PROJEKT.jpg

Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete és területi szervei kiterjedt és sokrétű tevékenységet végeznek a megye egész területét lefedve, közel 170 főállású munkatárs és több mint 4000 önkéntes munkájára támaszkodva, közel 12000 vöröskeresztes tag háttértámogatásával. Az országban Zala megyében működik az egyik legnagyobb létszámmal és legszélesebb tevékenységi körrel rendelkező vöröskeresztes szervezet.

 

Szervezetünk tevékenysége kiterjed a szociális szolgáltatások biztosítására, véradásszervezésre (15000 donor évente), egészségvédelemre, elsősegélynyújtás oktatására és vizsgáztatására (1800 fő évente), adománygyűjtésre és elosztásra, gyógyászati segédeszköz-kölcsönzésre, ifjúsági munkára, és vöröskeresztes eszmeterjesztésre.

Szociális szolgáltatások körében az 1993. évi III. törvény alapszolgáltatási formáinak csaknem teljességét nyújtjuk komplex rendszerben, továbbá egyes szakellátási formákat (hajléktalanok átmeneti ellátása) is működtettünk. Szolgáltatásaink a megye városain kívül a hozzájuk tartozó kistérségekben is jelen vannak. Intézményi elhelyezésben 295 engedélyezett férőhelyen láttunk el ellátottakat (hajléktalan személyek, családok), alapszolgáltatási formákban lakókörnyezetükben átlagosan kb. 1000 ellátottat gondozunk, közülük kb. 700 fő időskorú részesül házi gondozásban, a többi ellátott fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg.

A pályázati program megvalósításához szorosan kapcsolódik a pályázó szervezet által működtetett fogyatékkal élők támogató szolgálatai, valamint a zalaszentgróti kistérségben kialakított fogyatékkal élők nappali intézménye, amely 24 fő többségében értelmi sérült fiatal számára biztosít nappali ellátást.

 

A Magyar Vöröskereszt kiemelkedően közhasznú társaság, mely a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26.§ c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

·Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

·Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

·Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

·Kulturális tevékenység,

·Természetvédelem, állatvédelem,

·Környezetvédelem,

·Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

·Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

·Emberi és állampolgári jogok védelme,

·Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

·Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,

·Rehabilitációs foglalkoztatás,

·Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások.

 

A pályázó szervezet, valamint munkatársai sokéves tapasztalattal rendelkeznek a munkaerő-piaci programok megvalósításában. A tervezett projekt munkatársai sikeres programok sorát tudják maguk mögött. Aki gyakorolja, vagy legalább egyszer kipróbálta a hátrányos helyzetű emberek számára szociális és munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását, az vagy örökre elfelejti, vagy tartósan ezen a területen marad. A mentori munka tanulható, de sehol nem tanítják. Sikeres tanácsadó (mentor) csak abból válik, aki speciális személyiségjegyekkel rendelkezik, és megtanulta, megtapasztalta a segítő szolgáltatások során megélt sikerélményt.

Akadálymentes

menteslogo.gif
P4150081.jpg

Látogatottság

31479
MaMa8
TegnapTegnap17
A hétenA héten23
A hónapbanA hónapban349
ÖsszesenÖsszesen31479