PROJEKT.jpg

JOGSZABÁLYOK

Foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi környezet

 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól ás esélyegyenlőségük biztosításáról (Fot.)

 

14/2012. (III. 6.) NFM rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az európai területi együttműködéshez kapcsolódó egyes állami támogatások felhasználásának szabályairól

 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)

 

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

 

132/2009. (VI. 19.) Korm. Rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról

 

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

 

2011.évi CXCI. Tv. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

 

2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról

 

Akadálymentes

menteslogo.gif
P4150085.jpg

Látogatottság

31474
MaMa3
TegnapTegnap17
A hétenA héten18
A hónapbanA hónapban344
ÖsszesenÖsszesen31474